Διαδικτυακός τόπος των απανταχού Μηλιωτών Ευρυτανίας συμπατριωτών και φίλων μας

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012


Αναγκαστικός Συνεταιρισμός

Διαχειρίσεως Αδιαιρέτου

Δάσους Μηλιάς                                         

                                                                                                  Μηλιά : 19/03/2012

                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. : #3 #

Πληροφορίες : Αθαν. Κλ. Τσιόγκας

Τηλέφωνο : 6979949492
                    2106007444                                                   Προς

                                                                       Τα μέλη του Αναγκαστικού

                                                                        Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως

                                                                        Αδιαιρέτου Δάσους Μηλιάς

                                                      
                                                                                   
                                                          Π ρ ό σ κ λ η σ η      Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 2012 αποφάσισε τη διεξαγωγή τής ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως του Συνεταιρισμού.

      Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των συμφερόντων του Συνεταιρισμού και των συνεταίρων, λόγω της οικονομικής κρίσης και των δύσκολων καιρικών συνθηκών μετάβασης των συνεταίρων  στη Μηλιά, αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, όπου διαμένουν και τα περισσότερα μέλη του Συνεταιρισμού.

      Ως γνωστόν την πρώτη Κυριακή ποτέ δεν επιτυγχάνεται  απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως και πάντα αναβάλλεται. Για να μην υπάρξει άσκοπη μετακίνηση των συνεταίρων και ιδιαίτερα αυτών που διαμένουν εκτός Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τους παρόντες συνεταίρους τη δεύτερη ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Απριλίου 2012 ώρα 9:30 π.μ.  στην αίθουσα του κοινωνικού και πολιτιστικού χώρου “ παίρνω αμπάριζα (Λυσίου και Γαλακήδων 11).στο Γαλάτσι, (στον ίδιο χώρο που έγινε και η γενική συνέλευση του συλλόγου Μηλιωτών) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην Ημερήσια Διάταξη.                                                                          Ημερήσια Διάταξη

  1. Έναρξη συνεδρίασης Γενικής Συνελεύσεως.
  2. Εκλογή προέδρου, γραμματέα και Εφορευτικής Επιτροπής Γενικής Συνελεύσεως.
  3. Διοικητικός απολογισμός  από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με  αναφορά στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο Γ.Π.Σ. του δήμου Καρπενησίου  στην ιδιοκτησία μας (μεταφορά ορίων, αλλαγές χρήσης γης κ.λπ.) καθώς και στις μέχρι σήμερα ενέργειες μας.
  4. Ενημέρωση και έγκριση αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης από 1/11/2010 έως και 31/10/2011 καθώς και έγκριση τής απόφασης του Δ.Σ. για έκτακτη εισφορά των μελών.
  5. Λήξη συνεδρίασης ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως.

                                                        Για το Δ.Σ

                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                                                                            

                                                           Αθανάσιος Κλ. Τσιόγκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου