Διαδικτυακός τόπος των απανταχού Μηλιωτών Ευρυτανίας συμπατριωτών και φίλων μας

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Κατατέθηκε η τελική αίτηση τροποποίησης

Η πρόταση αλλαγής

Η πρόταση αλλαγής

18 Νοε 2011, 10:53
Αρ. φυλ. 470/16-11-11

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Κατατέθηκε η τελική αίτηση τροποποίησης
Μεσοχώρα, Γεωργική Γη, Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Δημητρίου, σφαγεία και διόρθωση ορίων στο Ιδιωτικό δάσος Μηλιάς και στο Βουτύρο, είναι το αίτημα τροποποίησης του δήμου Καρπενησίου που κατατέθηκε χθες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αναμένονται οι απαντήσεις.
Ολοκληρώθηκε χθες και κατατέθηκε η τελική πρόταση του δήμου Καρπενησίου για την πολυσυζητημένη και πολυαναμενόμενη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρπενησίου, η οποία έχει σταλεί στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τελική, πλήρη ή μερική, έγκρισή της.
Ακολουθεί η αποστολή της τροποποίησης στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κα Γερακούδη και η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το ΓΠΣ, προκάλεσε σωρεία διαμαρτυριών για τον εξής απλό λόγο. Όταν συντάχθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, φαίνεται ότι η μελετητική εταιρεία, που έλαβε και τις περίπου 187.000 ευρώ για την σύνταξη της μελέτης, δεν έκανε και ό,τι καλύτερο σε σχέση με την συνεργασία της με τον δήμο.
Κύρια απόδειξη αυτού είναι ό,τι συνέβη με τη “Μεσοχώρα”. Μια περιοχή πάνω από 1.000 στρέμματα ιδιόκτητης, άρτιας και οικοδομήσιμης γης, η οποία χαρακτηρίστηκε “Αθλητική ζώνη”, απαγορεύοντας κάθε άλλη δραστηριότητα, με αποκορύφωμα την απαγόρευση κάθε είδους δόμησης, ενώ δεν υπήρχε καμία πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εδώ έγκειται και η πλάνη, καθώς η μελετητική εταιρεία προχώρησε ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης στον χαρακτηρισμό της γης.
Πέραν των αυθαιρεσιών, το ΓΠΣ έχει και σωρεία λαθών. Το θέμα αποκάλυψαν τα “Ευρυτανικά Νέα” από τον Απρίλιο του 2011, όταν και τέθηκε σε ισχύ το ΓΠΣ και από τότε τασσόμαστε δυναμικά υπέρ της άρσης των αδικιών.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ
ΒΟΥΤΥΡΟ.Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 1086/211/2011 (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ-50/2011), περί έγκρισης του ΓΠΣ Δήμου Καρπενησίου, για τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός του περιγράμματος σύνταξης πολεοδομικής μελέτης στον οικισμού Βουτύρου, καταργήθηκε η δυνατότητα δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δόμησης σε οικισμό προϋφιστάμενο του 1923. Αυτό έχει δύο βασικές συνέπειες.
Πρώτον, την αποστέρηση κατοχυρωμένου δικαιώματος των ιδιοκτητών με προγενέστερες διατάξεις (βλέπε εγκ. 124/82 και 35/1998) και δεύτερον την στέρηση της περιοχής από εδαφική έκταση που χρησιμοποιείται για δόμηση και που έχει ως αποτέλεσμα την πληθυσμιακή αύξηση του οικισμού, την διατήρηση του οικιστικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα βοηθά στην πολεοδομική ανασυγκρότηση όλου του Καλλικρατικού Δήμου.
Σχετικά με έγγραφό της η διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καρπενησίου βεβαιώνει ότι «Στον οικισμό Βουτύρου εφαρμόζεται το καθεστώς δόμησης σε οικισμό μη οριοθετημένο προϋφιστάμενο του 1923». Κατόπιν αυτών θα πρέπει να επιτραπεί η συνέχιση της δόμησης με το προηγούμενο καθεστώς. (Π.Δ. 2/13-3-81 ΦΕΚ 138 Δʼ) μέχρι να πολεοδομηθεί ο οικισμός και στη συνέχεια να οικοδομείται σύμφωνα με το Π.Δ. 24.4/3-5-85 ΦΕΚ 181 Δʼ περί οριοθετημένων οικισμών.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ.Επειδή η ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικά εναλλακτικών μορφών αυτού και η διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς παραγωγής είναι βασικής και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του Δήμου μας, θα πρέπει να επιτρέπεται η χωροθέτηση αγροτουριστικών μονάδων στις περιοχές προστασίας γεωργικής γης. Προκειμένου δε, να μην καταστρατηγηθεί η προστασία της γεωργικής γης, οι περιοχές να οικοδομούνται με τους όρους δόμησης εκτός σχεδίου και τα καταλύματα θα είναι μέχρι 15 δωματίων.
ΜΕΣΟΧΩΡΑ.Επειδή το ΓΠΣ Καρπενησίου (ενότητα 3.2.6) χαρακτηρίζει έκταση 1000 στρεμ. στην περιοχή της Μεσοχώρας ως περιοχή ελέγχου και περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ) και ειδικά ως περιοχή “Αθλητικών Δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών”, της οποίας η ανάπτυξη διέπεται από τις διατάξεις της υπʼ αριθμ. 12061/2007 απόφασης (ΦΕΚ 1393/Β/2007) περί Προδιαγραφών Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ορεινά ΚΕΠΑΤ), και επειδή με την απόφαση 368/2009 της 28-12-2009, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη Β2 πολεοδομική πρόταση, στην οποία η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηριζόταν ως περιοχή “Αθλητικών Δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών”, ενώ βρισκόταν σε πλάνη ως προς το περιεχόμενό της για την περιοχή της Μεσοχώρας (πράγμα που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά τη μεν συνεδρίαση της 27-10-2009 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Β1 στάδιο της πολεοδομικής πρότασης, δίνοντας όμως εντολή στους μελετητές [σελ. 14 των πρακτικών] να εξετάσουν «το γεγονός κατά πόσο μπορεί αυτή η περιοχή, αφού δεν μπορεί να πολεοδομηθεί […] να γίνει περιοχή Β κατοικίας», κατά δε τη συνεδρίαση της 28-12-2009, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Β2 στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, οι μελετητές δεν εκλήθησαν και δεν παρέστησαν να εξηγήσουν κατά πόσον έλαβαν υπόψη τις ως άνω κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το κείμενο της Πολεοδομικής Μελέτης δεν είχε διανεμηθεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα τα τελευταία να ψηφίσουν πλανώμενα ως προς το αν οι μελετητές είχαν λάβει υπόψη τις υποδείξεις τους και αγνοώντας τι εντέλει είχε απογίνει στην περιοχή της Μεσοχώρας [σελ. 30 των πρακτικών], πρέπει η σχετική έκταση της Μεσοχώρας να χαρακτηριστεί ως περιοχή Β κατοικίας καθώς και αθλητικών δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών, στην οποία θα επιτρέπεται αφενός η παραθεριστική κατοικία, αφετέρου υποστηρικτικές υποδομές φιλοξενίας για την κάλυψη προπονητικών αναγκών αθλητικών σωματείων και μεμονωμένων αθλητών.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τα παραπάνω υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 4.7.γ του ν. 2508/97 ζητούμε την τροποποίηση της προαναφερθείσας απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ Δ. Καρπενησίου.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.Στην περιοχή του χαρακτηρισμένου Αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν οικόπεδα που βρίσκονται εντός της πρόσφατης επέκτασης του σχεδίου πόλης του Καρπενησίου και κάποια που βρίσκονται εκτός του σχεδίου πόλης. Επειδή με το ΓΠΣ απομειώνεται ο συντελεστής δόμησης και στερούνται σημαντικής αξίας οι ιδιοκτησίες των δημοτών, κάτι που δεν ήταν στην πρόθεση της δημοτικής αρχής, προτείνουμε για τα εντός σχεδίου οικόπεδα να ισχύουν οι όροι δόμησης που προβλέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Για τα εκτός σχεδίου γήπεδα, να ισχύουν οι όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. 24/31-5-1985 ΦΕΚ 270Δʼ. Η δόμηση και στις δύο περιπτώσεις να επιβλέπεται από την αντίστοιχη Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Δ Α Σ Ο Σ   Μ Η Λ Ι Α Σ.Στον οικισμό Μηλιά της Τ.Κ. Σελλών υπάρχει ιδιωτικό δάσος το οποίο ανήκει στον ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΗΛΙΑΣ και τα όριά του καθορίζονται από τα όρια των όμορων τοπικών κοινοτήτων, τα οποία καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών (σύμφωνα με τα έγγραφα που επισυνάπτω) από το 28/11/1930. Κατά την σύνταξη του ΓΠΣ δεν ελήφθησαν υπόψη τα συγκεκριμένα όρια, με αποτέλεσμα την απομείωση της επιφάνειας κατά 1.324 Κμ2 σύμφωνα με τα συμβόλαια και την αποτύπωση την οποία εκπόνησε ο ΑΣΔΑΔΜ. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε στην διόρθωση των ορίων, σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝΣτην περιοχή γύρω από τα υπό ίδρυση σφαγεία της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου και σε ακτίνα 500 μ. απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών και άλλων κατασκευών. Επειδή τα εν λόγω σφαγεία είναι μικρής όχλησης (δυναμικότητα 2 τόνων/ ημέρα), κάτι που προφανώς δεν ελήφθη υπόψη κατά την σύνταξη του ΓΠΣ, θεωρούμε υπερβολική την ακτίνα απαγόρευσης της ανοικοδόμησης και ζητάμε την μείωσή της στα 100 μ