Διαδικτυακός τόπος των απανταχού Μηλιωτών Ευρυτανίας συμπατριωτών και φίλων μας

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

                                                                  Καλά Χριστούγεννα

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Κατατέθηκε η τελική αίτηση τροποποίησης

Η πρόταση αλλαγής

Η πρόταση αλλαγής

18 Νοε 2011, 10:53
Αρ. φυλ. 470/16-11-11

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Κατατέθηκε η τελική αίτηση τροποποίησης
Μεσοχώρα, Γεωργική Γη, Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Δημητρίου, σφαγεία και διόρθωση ορίων στο Ιδιωτικό δάσος Μηλιάς και στο Βουτύρο, είναι το αίτημα τροποποίησης του δήμου Καρπενησίου που κατατέθηκε χθες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αναμένονται οι απαντήσεις.
Ολοκληρώθηκε χθες και κατατέθηκε η τελική πρόταση του δήμου Καρπενησίου για την πολυσυζητημένη και πολυαναμενόμενη τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρπενησίου, η οποία έχει σταλεί στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τελική, πλήρη ή μερική, έγκρισή της.
Ακολουθεί η αποστολή της τροποποίησης στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κα Γερακούδη και η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το ΓΠΣ, προκάλεσε σωρεία διαμαρτυριών για τον εξής απλό λόγο. Όταν συντάχθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, φαίνεται ότι η μελετητική εταιρεία, που έλαβε και τις περίπου 187.000 ευρώ για την σύνταξη της μελέτης, δεν έκανε και ό,τι καλύτερο σε σχέση με την συνεργασία της με τον δήμο.
Κύρια απόδειξη αυτού είναι ό,τι συνέβη με τη “Μεσοχώρα”. Μια περιοχή πάνω από 1.000 στρέμματα ιδιόκτητης, άρτιας και οικοδομήσιμης γης, η οποία χαρακτηρίστηκε “Αθλητική ζώνη”, απαγορεύοντας κάθε άλλη δραστηριότητα, με αποκορύφωμα την απαγόρευση κάθε είδους δόμησης, ενώ δεν υπήρχε καμία πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εδώ έγκειται και η πλάνη, καθώς η μελετητική εταιρεία προχώρησε ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης στον χαρακτηρισμό της γης.
Πέραν των αυθαιρεσιών, το ΓΠΣ έχει και σωρεία λαθών. Το θέμα αποκάλυψαν τα “Ευρυτανικά Νέα” από τον Απρίλιο του 2011, όταν και τέθηκε σε ισχύ το ΓΠΣ και από τότε τασσόμαστε δυναμικά υπέρ της άρσης των αδικιών.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ
ΒΟΥΤΥΡΟ.Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 1086/211/2011 (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ-50/2011), περί έγκρισης του ΓΠΣ Δήμου Καρπενησίου, για τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός του περιγράμματος σύνταξης πολεοδομικής μελέτης στον οικισμού Βουτύρου, καταργήθηκε η δυνατότητα δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δόμησης σε οικισμό προϋφιστάμενο του 1923. Αυτό έχει δύο βασικές συνέπειες.
Πρώτον, την αποστέρηση κατοχυρωμένου δικαιώματος των ιδιοκτητών με προγενέστερες διατάξεις (βλέπε εγκ. 124/82 και 35/1998) και δεύτερον την στέρηση της περιοχής από εδαφική έκταση που χρησιμοποιείται για δόμηση και που έχει ως αποτέλεσμα την πληθυσμιακή αύξηση του οικισμού, την διατήρηση του οικιστικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα βοηθά στην πολεοδομική ανασυγκρότηση όλου του Καλλικρατικού Δήμου.
Σχετικά με έγγραφό της η διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καρπενησίου βεβαιώνει ότι «Στον οικισμό Βουτύρου εφαρμόζεται το καθεστώς δόμησης σε οικισμό μη οριοθετημένο προϋφιστάμενο του 1923». Κατόπιν αυτών θα πρέπει να επιτραπεί η συνέχιση της δόμησης με το προηγούμενο καθεστώς. (Π.Δ. 2/13-3-81 ΦΕΚ 138 Δʼ) μέχρι να πολεοδομηθεί ο οικισμός και στη συνέχεια να οικοδομείται σύμφωνα με το Π.Δ. 24.4/3-5-85 ΦΕΚ 181 Δʼ περί οριοθετημένων οικισμών.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ.Επειδή η ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικά εναλλακτικών μορφών αυτού και η διασύνδεσή του με τους υπόλοιπους τομείς παραγωγής είναι βασικής και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του Δήμου μας, θα πρέπει να επιτρέπεται η χωροθέτηση αγροτουριστικών μονάδων στις περιοχές προστασίας γεωργικής γης. Προκειμένου δε, να μην καταστρατηγηθεί η προστασία της γεωργικής γης, οι περιοχές να οικοδομούνται με τους όρους δόμησης εκτός σχεδίου και τα καταλύματα θα είναι μέχρι 15 δωματίων.
ΜΕΣΟΧΩΡΑ.Επειδή το ΓΠΣ Καρπενησίου (ενότητα 3.2.6) χαρακτηρίζει έκταση 1000 στρεμ. στην περιοχή της Μεσοχώρας ως περιοχή ελέγχου και περιορισμού δόμησης (ΠΕΠΔ) και ειδικά ως περιοχή “Αθλητικών Δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών”, της οποίας η ανάπτυξη διέπεται από τις διατάξεις της υπʼ αριθμ. 12061/2007 απόφασης (ΦΕΚ 1393/Β/2007) περί Προδιαγραφών Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ορεινά ΚΕΠΑΤ), και επειδή με την απόφαση 368/2009 της 28-12-2009, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη Β2 πολεοδομική πρόταση, στην οποία η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηριζόταν ως περιοχή “Αθλητικών Δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών”, ενώ βρισκόταν σε πλάνη ως προς το περιεχόμενό της για την περιοχή της Μεσοχώρας (πράγμα που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά τη μεν συνεδρίαση της 27-10-2009 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Β1 στάδιο της πολεοδομικής πρότασης, δίνοντας όμως εντολή στους μελετητές [σελ. 14 των πρακτικών] να εξετάσουν «το γεγονός κατά πόσο μπορεί αυτή η περιοχή, αφού δεν μπορεί να πολεοδομηθεί […] να γίνει περιοχή Β κατοικίας», κατά δε τη συνεδρίαση της 28-12-2009, οπότε το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το Β2 στάδιο της πολεοδομικής μελέτης, οι μελετητές δεν εκλήθησαν και δεν παρέστησαν να εξηγήσουν κατά πόσον έλαβαν υπόψη τις ως άνω κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το κείμενο της Πολεοδομικής Μελέτης δεν είχε διανεμηθεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα τα τελευταία να ψηφίσουν πλανώμενα ως προς το αν οι μελετητές είχαν λάβει υπόψη τις υποδείξεις τους και αγνοώντας τι εντέλει είχε απογίνει στην περιοχή της Μεσοχώρας [σελ. 30 των πρακτικών], πρέπει η σχετική έκταση της Μεσοχώρας να χαρακτηριστεί ως περιοχή Β κατοικίας καθώς και αθλητικών δραστηριοτήτων και προετοιμασίας αθλητών, στην οποία θα επιτρέπεται αφενός η παραθεριστική κατοικία, αφετέρου υποστηρικτικές υποδομές φιλοξενίας για την κάλυψη προπονητικών αναγκών αθλητικών σωματείων και μεμονωμένων αθλητών.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τα παραπάνω υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 4.7.γ του ν. 2508/97 ζητούμε την τροποποίηση της προαναφερθείσας απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ Δ. Καρπενησίου.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.Στην περιοχή του χαρακτηρισμένου Αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν οικόπεδα που βρίσκονται εντός της πρόσφατης επέκτασης του σχεδίου πόλης του Καρπενησίου και κάποια που βρίσκονται εκτός του σχεδίου πόλης. Επειδή με το ΓΠΣ απομειώνεται ο συντελεστής δόμησης και στερούνται σημαντικής αξίας οι ιδιοκτησίες των δημοτών, κάτι που δεν ήταν στην πρόθεση της δημοτικής αρχής, προτείνουμε για τα εντός σχεδίου οικόπεδα να ισχύουν οι όροι δόμησης που προβλέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Για τα εκτός σχεδίου γήπεδα, να ισχύουν οι όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. 24/31-5-1985 ΦΕΚ 270Δʼ. Η δόμηση και στις δύο περιπτώσεις να επιβλέπεται από την αντίστοιχη Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Δ Α Σ Ο Σ   Μ Η Λ Ι Α Σ.Στον οικισμό Μηλιά της Τ.Κ. Σελλών υπάρχει ιδιωτικό δάσος το οποίο ανήκει στον ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΗΛΙΑΣ και τα όριά του καθορίζονται από τα όρια των όμορων τοπικών κοινοτήτων, τα οποία καθορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών (σύμφωνα με τα έγγραφα που επισυνάπτω) από το 28/11/1930. Κατά την σύνταξη του ΓΠΣ δεν ελήφθησαν υπόψη τα συγκεκριμένα όρια, με αποτέλεσμα την απομείωση της επιφάνειας κατά 1.324 Κμ2 σύμφωνα με τα συμβόλαια και την αποτύπωση την οποία εκπόνησε ο ΑΣΔΑΔΜ. Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε στην διόρθωση των ορίων, σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝΣτην περιοχή γύρω από τα υπό ίδρυση σφαγεία της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου και σε ακτίνα 500 μ. απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών και άλλων κατασκευών. Επειδή τα εν λόγω σφαγεία είναι μικρής όχλησης (δυναμικότητα 2 τόνων/ ημέρα), κάτι που προφανώς δεν ελήφθη υπόψη κατά την σύνταξη του ΓΠΣ, θεωρούμε υπερβολική την ακτίνα απαγόρευσης της ανοικοδόμησης και ζητάμε την μείωσή της στα 100 μ

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011                                            Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011

              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Για την στέγαση των υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Ευρυτανίας παραχωρούνται για δέκα έτη χίλια πεντακόσια σαράντα ένα τ.μ (1541,33) σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

Η σημαντική αυτή απόφαση ήταν επιστέγασμα της συνεργασίας  του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα με την πρώην υπουργό Εργασίας κ.Λούκα Κατσέλη, τον σημερινό υπουργό κ.Γιώργο Κουτρουμάνη και του Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Ηλία Κικίλια.Το ακριβές περιεχόμενο της απόφασης έχει ως εξής:                        «ΑΠΟΦΑΣΗ 3196/44/27.09.2011»«Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εγκρίνει την παραχώρηση χώρων 1541,33 τ.μ. του κτιριακού συγκροτήματος του ΚΕΤΕΚ Καρπενησίου με σύμβαση χρησιδανείου άνευ ανταλλάγματος η οποία θα ισχύει (10) έτη, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, προκειμένου να στεγαστούν Υπηρεσίες της με την  υποχρέωση να γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης από την Περιφέρεια και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα έξοδα σε ποσοστά (ΔΕΗ-Ύδευση-Θέρμανση-Δημοτικά Τέλη), όπως αναφέρεται στην έκθεση της εισήγησης, καθώς και της παραχώρησςη του θερμοκηπίου που  υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου για την εκπαίδευση στην κηπουρική των μαθητών του Ειδικού Σχολείου που ήδη λειτουργεί στο κτίριο».

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ΄

Γαλάτσι 01/07/2011

Αγαπητοί συγχωριανοί

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας , με την επιστολή αυτή , θέλει να σας ενημερώσει για τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο χωριό μας , μετά από το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καρπενησίου (Γ.Π.Σ.) , το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το Γ.Π.Σ. ορίζονται οι νέες χρήσεις γης στις περιοχές του δήμου Καρπενησίου , μεταξύ αυτών και για το χωριό μας. Πιο συγκεκριμένα :

1. To κτίριο του συλλόγου μας στο χωριό αναφέρεται ως διαμερισματικό κατάστημα, το οποίο μάλιστα θα χρησιμοποιηθεί ως Κ.ΑΠ.Η. του χωριού μας και των γειτονικών χωριών.

2. Αλλάζουν αυθαίρετα τα όρια του δάσους και μεταφέρονται από την Πιτιρίγκα στη Γκούρα. Το κομμάτι αυτό προσαρτάται στο δημοτικό διαμέρισμα Στεφανίου. Ταυτόχρονα αλλάζει η χρήση γης στο δάσος , κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου , μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού , έχουν καταθέσει αίτηση ακύρωσης του Γ.Π.Σ. (ως προς τα σημεία που αναφέρονται στο κατάστημα του συλλόγου και στο δάσος) , στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή. Δεν υπήρχε όμως άλλη λύση υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας , με δεδομένο ότι έπρεπε να προλάβουμε τις προθεσμίες , οι οποίες ήταν ασφυκτικές . Παράλληλα , ο Δήμος Καρπενησίου, με ομόφωνη απόφαση όλων των δημοτικών παρατάξεων , αποφάσισε να ζητήσει και αυτός την ακύρωση του Γ.Π.Σ.. Καλούμε όλα τα μέλη του συλλόγου σε εγρήγορση για την υπεράσπιση της περιουσίας του συλλόγου και την άρση των αδικιών του Γ.Π.Σ..

Τέλος σας ανακοινώνουμε ότι το πανηγύρι του χωριού μας θα γίνει το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουλίου. Ας δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό για την επιτυχία του. Ιδιαίτερα φέτος , μετά από τις εξελίξεις αυτές έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία η παρουσία όλων μας.
                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΣ             ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός

Διαχειρίσεως Αδιαιρέτου

Δάσους Μηλιάς                                           

                                             Ενημερωτική Επιστολή

       Αγαπητοί συνέταιροι

       Με την παρούσα επιστολή  το Διοικητικό Συμβούλιο του  Συνεταιρισμού, θα ήθελε να σας ενημερώσει για την αναπάντεχη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί αυθαίρετα στην περιουσία μας από  το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καρπενησίου το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το οποίο επιφέρει δραματικές όσο και επικίνδυνες συνέπειες.                Με το νέο Γ.Π.Σ. ορίζονται αυθαίρετα αλλαγές χρήσεις γης στο ιδιωτικό δάσος Μηλιάς,  που στο σύνολο τους είναι αντισυνταγματικές. Επίσης αυθαίρετα, αλλάζουν τα όρια του ιδιωτικού δάσους Μηλιάς από τη θέση Πιτιρίγκα στη θέση Γκούρα και η  συγκεκριμένη έκταση (δάσους και ιδιόκτητων κτημάτων) ενσωματώνεται  στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Στεφανίου.

      Ο Συνεταιρισμός ουδέποτε ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και έγκρισης των αλλαγών που αυθαίρετα επέφερε ο νέος Γ.Π.Σ.  στην περιουσία μας.  Μετά τη δημοσίευση του νέου  Γ.Π.Σ. ο Συνεταιρισμός προέβη σε έγγραφες παραστάσεις διαμαρτυρίας  προς το νυν Δήμαρχο Καρπενησίου καθώς και σε παραστάσεις σε δύο Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου στις οποίες έγιναν αναφορές για τα λάθη, αδικίες και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις γης στην περιουσία μας. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού στη έκτακτη συνεδρίασή του στις 15 Μαΐου 2011 αποφάσισε την προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι  28 Μαΐου 2011, τελευταία ημέρα  προθεσμίας νομικής αμφισβήτησης του Γ.Π.Σ.  Παράλληλα, ο Δήμος Καρπενησίου, με ομόφωνη απόφαση όλων των Δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να ζητήσει και αυτός την ακύρωση του Γ.Π.Σ. με προσφυγή του προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με το Σύλλογο, αφού και αυτός έχει προβλήματα με το νέο Γ.Π.Σ. ( αίθουσα Συλλόγου στη Μηλιά), προσφύγαμε  από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας .

      Αγαπητοί συνέταιροι η προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας θέλουμε να ξέρετε ότι είναι μία υπόθεση χρονοβόρα και δαπανηρή  αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση για την υπεράσπιση της περιουσίας μας που έχουμε στην κυριότητά μας εδώ και εκατό περίπου χρόνια από τους προγόνους μας.  Για περισσότερες  πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στον πρόεδρο του Συνεταιρισμού .                                                                   

                                                        Για το Δ.Σ
                                                        Ο Πρόεδρος 
                                              Αθανάσιος Κλ. Τσιόγκας
Το ..."δήθεν Πολεοδομικό"
19 Ιουλ 2011, 14:43
Η.Τ. Αρ. φυλ. 453/20-7-11
ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΓΠΣ
"Είναι παράνομο", λέει και ο κ. Μιχάλης Δεκλερής
Ο διακεκριμένος νομικός πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και νυν πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, χαρακτηρίζει ΠΑΡΑΝΟΜΟ και "δήθεν πολεοδομικό" το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρπενησίου και ζητά άμεσα την ακύρωσή του.
Το πόρισμα απαντά σε διατάξεις του σχεδίου που ...αποχαρακτηρίζουν ολόκληρο το ιδιωτικό δάσος Μηλιάς, περίπου 5.000 στρεμμάτων, και το χαρακτηρίζουν ...τουριστική ζώνη. Πρόκειται για μια από τις δεκάδες αστοχίες του ΓΠΣ που τείνει να καταστρέψει περιουσίες και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες σε όλο το Καρπενήσι.
Η γνωμοδότηση του "Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος", ζητήθηκε από τον Συνεταιρισμό Εκμετάλλευσης του ιδιωτικού δάσους Μηλιάς και τον Σύλλογο, οι οποίοι απευθύνθηκαν στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Μιχάλη Δεκλερή για να γνωμοδοτήσει σχετικά με συγκεκριμένη διάταξη του ΓΠΣ.
Το πόρισμα Δεκλερή καταλήγει:
"Η επίμαχος υπ' αριθμ. 1086/211/29-03-2011 απόφασις του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΦΕΚ 50), η οποία διαλαμβάνει τις ειρημένες ρυθμίσεις, δεν είναι νόμιμη ως αντικείμενη στις βασικές διατάξεις και ρυθμίσεις περί προστασίας των δασών και δύναται να προσβληθεί επ' ακυρώσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας".
Παράλληλα, ο Σύλλογος και ο Συνεταιρισμός Μηλιάς κατέθεσαν έγγραφη διαμαρτυρία στον δήμο Καρπενησίου, ενώ απευθύνθηκαν στον δικηγόρο κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη στον οποίον ανέθεσαν την κατάθεση προσφυγής κατά του ΓΠΣ στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά προσφυγή στο ΣτΕ που κατατέθηκε μετά την προσφυγή του σημερινού δήμου Καρπενησίου, αλλά και εκατοντάδων ιδιωτών, κυρίως της Μεσοχώρας, που είδαν τις περιουσίες τους εν μια νυκτί να καταστρέφονται από τους φωστήρες συντάκτες - μελετητές του ΓΠΣ.
ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΕΚΛΕΡΗ
Με τον τίτλο "Υπό το πρόσχημα χωροταξικών ρυθμίσεων εις ιδιωτικόν δάσος θεσπίζονται πράγματι ανεπίτρεπτοι χρήσεις δάσους και επιχειρείται εν μέρει η αποψίλωσις αυτού", ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος αναλύει το ΓΠΣ σχετικά με το ιδιωτικό δάσος Μηλιάς και το χαρακτηρίζει παράνομο.
ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
“-Οι γνωμοδοτήσεις του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος έχουν ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη της Βιωσιμότητος της τιθεμένης υπό την κρίση του δημοσίας πολιτικής ή ιδιωτικής αποφάσεως, σύμφωνα με την Αρχή 18 της Διακηρύξεως της Στοκχόλμης περί της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αναπτύξεως (1972).
-Η μελέτη γίνεται με την μέθοδο των Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος (ΣΜΚ) και συμφώνως προς τις αρχές των Επιστημών της Βιωσιμότητος (Δίκαιο Βιώσιμου Αναπτύξεως, Επιστήμη Γης-Περιβαλλοντική Επιστήμη κ.λπ.).
-Δοθέντος ότι η θεμελιώδης Αρχή της ΒιωσιμότητοςΑειφορίας») κατοχυρούται τόσο στο Διεθνές Δίκαιο όσο και στο Συνταγματικό Δίκαιο, η κρίση περί της βιωσιμότητος ωρισμένης πολιτικής ή αποφάσεως συμπίπτει με την κρίση περί της νομιμότητας αυτών.
1. Γενικώς
Με την υπ' αριθμ. 1086/211/29-03-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ενεκρίθη το αποκαλούμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) πρώην Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, Δήμου Καρπενησίου. Το ούτω αποκαλούμενον Γ.Π.Σ. είναι πράγματι ένα σύνολον χωροταξικών ρυθμίσεων, αφορωσών στην ευρυτέραν περιοχήν του Καρπενησίου και όχι γνήσιον στρατηγικόν πολεοδομικόν σχέδιον.
Ως τοιούτον δεν είναι και ούτε πρέπει να αποκαλείται Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, διότι ο όρος αυτός κατά τε την επιστήμη και το δίκαιον της πολεοδομίας επιφυλάσσεται μόνον για την σχεδίαση στρατηγικής αναπτύξεως ενός συγκεκριμένου πολεοδομικού σχηματισμού (οικισμού).
Ως ήδη ελέχθη, υπό το προτεινόμενον περιεχόμενον, το δήθεν Γ.Π.Σ. Καρπενησίου είναι πράγματι σύνολον ετεροκλήτων χωροταξικών ρυθμίσεων, αφορωσών κατά βάσιν στην αλλαγή των χρήσεων ευρύτερων εκτάσεων γης, κατά βάσιν δασικών και δη ανηκόντων εις το ιδιωτικόν δάσος Μηλιάς εκτάσεως 5.000 περίπου στρεμμάτων. Σημειωτέον ότι τα όρια του ιδιωτικού δάσους είναι και διοικητικά όρια με τα όμορα διοικητικά διαμερίσματα και οικισμούς. Είναι χαρακτηριστικόν δε ότι για το Δάσος Μηλιάς Ευρυτανίας υπήρχε πρόσφατος (1999-2003) μελέτη διαχειρίσεως του δάσους, καταρτιθείσα μερίμνη του δασικού συνεταιρισμού Μηλιάς Ευρυτανίας.
Ειδικότερον, το δήθεν Γ.Π.Σ. προβλέπει 12 πολεοδομικές ενότητες εκτεινόμενες πέραν του οικισμού Καρπενησίου, οι οποίες περιλαμβάνουν μεν και τίνα τμήματα πόλεως και οικισμούς, αλλά και πολύ μεγαλυτέραν έκταση δάσους εις την οποίαν καθιερώνει άλλες χρήσεις, όπως λ. χ. προοτατευτέα γεωργική γη, προοτατευτέο αγροτικό τοπίο καθώς και περιοχές ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ.
2. Ειδικότερα ζητήματα
§Η περιοχή προστασίας γεωργικής γης, η οποία προβλέπεται περίπου στην κορυφήν του όλου επικλινούς δάσους και καθορίζεται ως αγροτική χρήση, είναι πράγματι γνήσιον δάσος. Συνεπώς, ο καθορισμός της περιοχής ως προοτατευτέας γεωργικής γης είναι πράγματι ρύθμιση αποψιλώσεως του δάσους, εκ της οποίας θα προκύψει η προοτατευτέα γεωργική γη. Επομένως, η διάταξη περί προοτατευτέας γεωργικής γης είναι πράγματι διάταξη που επιτρέπει την αποψίλωση επίσης ώστε να προκύψει η γεωργική γη και, ως τοιαύτη, είναι παράνομος.§Παρομοίως, η περιοχή που προβλέπεται ως περιοχή προστασίας αγροτικού τοπίου είναι πράγματι και αύτη δάσος του οποίου την αποψίλωση προβλέπει η ρήτρα, ώστε να προκύψει το προοτατευτέο αγροτικό τοπίο.§Η περιοχή που προβλέπεται για την επέκταση του ήδη υπάρχοντος οικισμού είναι πράγματι κανονικόν δάσος, του οποίου, με τον τρόπον αυτόν, προβλέπεται η παράνομος αποψίλωση χάριν του οικισμού.§Ωσαύτως, η περιοχή που ορίζεται ως περιοχή εναλλακτικού τουρισμού είναι επίσης δάσος, του οποίου την αποψίλωση συνεπάγεται η νέα ρύθμιση που την καθορίζει ως περιοχή εναλλακτικού τουρισμού. §Σε γειτνίαση με την περιοχήν αυτήν προβλέπεται η αποψίλωση και άλλου τμήματος δάσους, χαρακτηριζομένου εφεξής ως κτηνοτροφικής ζώνης.§Εντός του ιδιωτικού δάσους Μηλιάς ευρίσκεται και ο ομώνυμος οικισμός. Με την προτεινομένη ρύθμιση, ένα τμήμα του στην βόρεια πλευρά, χιλίων (1.000) περίπου στρεμμάτων, αποκόπτεται από αυτό και προσαρτάται στο δημόσιο δάσος του ομόρου κοινοτικού διαμερίσματος Στεφανίου. Είναι ακριβώς εκείνο το τμήμα του δάσους που, κατά τα προεκτεθέντα, προβλέπεται η μετατροπή του εν μέρει σε ζώνη αγροτικού τοπίου και εν μέρει σε κτηνοτροφική ζώνη.§Εντός του οικισμού Μηλιάς υπάρχει κτήριο του Συλλόγου Μηλιωτών Ευρυτανίας «Ο Αγ. Αθανάσιος», η χρήση του οποίου έχει αποκλειστικό σκοπό την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου, δηλ. την διατήρηση και ανάπτυξη του χωριού. Το δήθεν Γ.Π.Σ. ορίζει ως χρήση του κτηρίου αυτού εφεξής την στέγαση ΚΑΠΗ.§Η τοιαύτη αυθαίρετος και υποχρεωτική μετατροπή της χρήσεως ιδιωτικού κτηρίου σε διαμερισματικό κατάστημα συνιστά ανεπίτρεπτον προσβολήν ιδιωτικής ιδιοκτησίας.§Κατά ταύτα, όλες οι προμημονευθείσες ρυθμίσεις του δήθεν Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου συνιστούν πράγματι σειράν παραβιάσεων του ιδιωτικού δάσους Μηλιάς, συνεπαγομένων, υπό το πρόσχημα της αλλαγής των χρήσεων γης, είτε την μερικήν αποψίλωσή του, είτε την προσάρτηση του εις όμορον δημόσιο δάσος, είτε και άλλες ανεπίτρεπτους χρήσεις αυτού.
3. Εν συμπεράσματι, το
Επιμελητήριο φρονεί ότι:
Η επίμαχος υπ' αριθμ. 1086/211/29-03-2011 απόφασις του Γενικού Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΦΕΚ 50), η οποία διαλαμβάνει τις ειρημένες ρυθμίσεις, δεν είναι νόμιμη ως αντικείμενη στις βασικές διατάξεις και ρυθμίσεις περί προστασίας των δασών και δύναται να προσβληθεί επ' ακυρώσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.”
Αθήνα, 30 Μαΐου 2011
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Δεκλερής

Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Ανεμογεννήτριες: Μικρό όφελος - μεγάλη καταστροφή λένε τώρα οι επιστήμονες. Διρφυακά Νέα - Μηνιαία εφημερίδα

Έντονα αμφισβητείται πλέον η κατασκευή και η λειτουργία ανεμογεννητριών, ως εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη χρονική στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες ανεμογεννήτριες είναι απογοητευτικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά:
Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης GREEN PLANET: «η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη ενώ η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη!»
Έντονα αμφισβητείται πλέον η κατασκευή και η λειτουργία ανεμογεννητριών, ως εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη χρονική στιγμή που άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες ανεμογεννήτριες είναι απογοητευτικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά:
Σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης GREEN PLANET: «η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τη λειτουργία ανεμογεννητριών είναι απίστευτα ασήμαντη ενώ η καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον είναι πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη!»
Από τα γεγονότα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών προκύπτει ότι μια ανεξέλεγκτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε εξέλιξη, με μοναδικό κίνητρο το οικονομικό όφελος επιχειρηματιών, που εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελούνται της ευνοϊκής γι' αυτούς νομοθεσίας. Μερικές από τις επιπτώσεις είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες οι εξής:
- Η χλωρίδα, η πανίδα, οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα παραδοσιακά μονοπάτια, θα χαθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων.
- Οι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας. Επίσης θα φέρουν καίριο πλήγμα στον τουρισμό (στη Δανία ο τουρισμός έπεσε 40%), την κτηνοτροφία και σε όλους αυτούς που εργάζονται και ζουν από το δάσος.
- Το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο» στην Ευρώπη έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Επομένως το πρόσχημα για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι ψευδές.
- Καταστρέφεται το δάσος από διαμορφώσεις και διανοίξεις δρόμων.
- Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα ευκαιριακά συμφέροντα των επιχειρηματιών της αιολικής ενέργειας που σπεύδουν να αξιοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά κονδύλια ως νέοι αποικιοκράτες.
- Αυτοί που επιζητούν την ηρεμία της φύσης και της υπαίθρου, παύουν να επισκέπτονται περιοχές με ανεμογεννήτριες εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης. Αυτό το διαπιστώνει όποιος προσπαθήσει να ζήσει έστω και μια μέρα σε περιοχή δίπλα σε ανεμογεννήτριες.
- Ο ήχος μιας ανεμογεννήτριας είναι ένας θόρυβος διαπεραστικός, χαμηλής συχνότητας γδούπος, κάθε φορά που η έλικα περνά από τον πύργο της. Θυμίζει την αντήχηση του ελικοπτέρου από μακριά.
- Οπτικά μια ανεμογεννήτρια διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει έως και τα 105 μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε ανεμογεννήτριας είναι ανάλογο με το μέγεθός της και ξεκινάει από 223 τόνους, 264 τόνους, 313 τόνους και φτάνει στους 383 τόνους. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά
μέτρα μπετόν.
- Αρκετές φορές έχει τύχει να σπάσουν έλικες, που ο καθένας τους ζυγίζει 1,5 τόνο και να εκσφενδονιστούν έως και 400 μέτρα μακριά.
- Επηρεάζουν ψυχολογικά τον άνθρωπο ακόμη και σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.
- Ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 ανεμογεννήτριες οι ρύποι σε διοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του θείου θα παραμείνουν κατά 99,93%.
- Η τιμή του ρεύματος που παράγεται από την αιολική ενέργεια, και που φτάνει στο τελικό αποδέκτη, δηλαδή τον καταναλωτή, όχι μόνο δεν είναι μειωμένη, αλλά αυξάνεται από 130% έως 400%, σε σχέση με τις τιμές της συμβατικής ενέργειας.
- Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Οι ανεμογεννήτριες μόνο στην περιοχή της Καλιφόρνιας σκοτώνουν κατά μέσο όρο 200-300 γεράκια, και 40-60 χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά πουλιά το χρόνο σκοτώνονται από αιολικούς στροβιλοκινητήρες στη νότια Καλιφόρνια.
- Το μανιφέστο 100 Γερμανών καθηγητών και διανοουμένων σχετικά με την αιολική ενέργεια αναφέρει: η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά χαμηλή. Οι ανεμογεννήτριες με επιφάνεια πτερυγίων ίσων με το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, παράγουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της ενέργειας που παράγει ένας συμβατός σταθμός. Έτσι με περισσότερες από 5.000 ανεμογεννήτριες στη Γερμανία, παράγεται λιγότερο από το 1% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού. Στη Μ. Βρετανία, θα χρειαζόντουσαν 14.400 ανεμογεννήτριες για να παραχθεί το 4,4% του ηλεκτρικού ρεύματος και 32.700 για να παράγουμε το 10%. Οι δείκτες μόλυνσης είναι παρόμοιοι για τον ίδιο λόγο. Η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι περίπου1 έως 2 τοις χιλίοις!
Λίγη ενέργεια - Πολλά «σκουπίδια» 
Στατιστικά η αιολική ενέργεια είναι απολύτως ασήμαντη όσον αφορά την συνεισφορά της στη συλλογική παραγωγή ενέργειας και ως εκ τούτου στη μόλυνση του περιβάλλοντος και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
- Ενώ η τεχνολογία αυτή ήταν γνωστή από πολλά χρόνια, εν τούτοις χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια που άρχισαν οι επιδοτήσεις των αιολικών πάρκων. Όπου σταμάτησαν οι επιδοτήσεις έπαυσαν να τις συντηρούν.
Αυτό συνέβη στη Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, Νορβηγία και Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Το όριο ζωής των ανεμογεννητριών δεν ξεπερνά τα 20-25 χρόνια. Αν συνεχιστεί η κατασκευή τους (που στην ουσία είναι συνέχιση των επιδοτήσεων αφού εκεί αποβλέπουν οι «επενδύσεις»), αυτό που θα κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές, θα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο παλιοσιδηρικών και βουνά φορτωμένα με χιλιάδες τόνους μπετόν και χιλιάδες μέτρα υπόγειων και υπέργειων καλωδιώσεων.
.................................
Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Δεν μας ενδιαφέρει η ανακούφιση του φτωχού πολίτη, αλλά το κέρδος των κερδοσκόπων αποικιοκρατών.
Πηγή:
Το άρθρο είναι από τα Διρφυακά Νέα - Μηνιαία εφημερίδα.
Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Γιαννούκο

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού ΠεριβάλοντοςΠηγή: Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλοντος
Ευχαριστούμε

«ΟΧΙ» ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

Κίνηση Πολιτών Πρασιάς Ευρυτανίας


Με οργή και αγανάκτηση διαβάσαμε τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας περί συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία καταργούνται/συγχωνεύονται τρία δημοτικά σχολεία(Ν.Αργυρίου-Κέδρων-Τοπολιανα) στον Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας.
Έτσι απλά εν μία νυκτί τρία σχολεία διαγράφησαν από τον εκπαιδευτικό χάρτη των ορεινών Αγράφων αφήνοντας άναυδους την τοπική κοινωνία,μαθητές και δασκάλους. Χωρίς κανένα απολύτως σχεδιασμό, χωρίς να έχει εξασφαλίσει πόρους για την μεταφορά των μαθητών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα γεωγραφικά κριτήρια της δύσβατης περιοχής και οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες και με κριτήρια αποκλειστικά οικονομικά συντελούν στην εγκατάλειψη και τον παραπέρα μαρασμό των χωριών μας.
Οι μαθητές από τα Κέδρα θα πρέπει καθημερινά να διανύουν 32 ολόκληρα χλμ δύσβατου και κακοτράχαλου επικίνδυνου δρόμου για να πάνε στο Ραπτόπουλο .Δρόμος που στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές θρηνήσαμε θύματα.
Για εμάς τους κατοίκους της Πρασιάς οι μαθητές των Αγράφων αλλά και όλης της χώρας δεν είναι αριθμοί αλλά η γενιά που στο μέλλον θα χτιστεί πάνω της η Ελλάδα, αλλά και η βάση του πυλώνα της αυριανής ανάπτυξης του τόπου.

Γι αυτό σαν Κίνηση Πολιτών Πρασιάς Ευρυτανίας ζητάμε την ΑΡΣΗ της άδικης και πρωτόγνωρης πρότασης του Υπουργείου Παιδείας

Το δικαίωμα στη μόρφωση αποτελεί Συνταγματικό Δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών και υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας.


Κίνηση Πολιτών Πρασιάς Ευρυτανίας

Για την διάσωση –προβολή και ανάδειξη της

πολιτισμικής και βυζαντινής κληρονομιά της

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Η Κομματική Οργάνωση Ευρυτανίας του ΚΚΕ καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη ασύδοτη αδειοδότηση αιολικών πάρκων στον νομό μας αφού μετά τις 9 άδειες αιολικών που είχε χορηγήσει η ΡΑΕ μέχρι τον Ιούλη του 2010 και βρίσκονται στον Δήμου Καρπενησίου χορήγησε ακόμα δύο το 2011, οι οποίες βρίσκονται στις θέσεις Κόμπολος και Γάβραινα, και επιπλέον 32 άδειες για μικρά υδροηλεκτρικά στην Ευρυτανία, τα μισά εκ των οποίων στο Δήμο μας. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΝΔ για τις εξελίξεις αυτές.
Το νέο στοιχείο που εξηγεί την ένοχη σιωπή των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΛΑΟΣ και της ΔΗΣΥ, αλλά και τη στάση της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας, είναι η κομβική σημασία που αποκτούν οι ορεινοί μας όγκοι στο σχεδιασμό των μονοπωλίων και της «απελευθερωμένης» αγοράς ενέργειας. Για αυτό άλλωστε αυξάνει και το ενδιαφέρον από μεγάλους ομίλους για αιολικά στην Ευρυτανία.
Η λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» είναι στρατηγική επιλογή της Ε.Ε. για να τη στήριξη της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε βάρος του λαού και του φυσικού περιβάλλοντος. Για αυτό και η προκλητική στήριξη των αιολικών, τα Fast truck, η απλόχερη κρατική χρηματοδότηση.
Οι ΑΠΕ σχετίζονται άμεσα με την «απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας. Για αυτό και το αυξημένο τέλος ΑΠΕ στο λογαριασμό, οι συνεχείς ανατιμήσεις του ρεύματος, η πανάκριβη τιμή που λαμβάνουν οι επιχειρηματίες των ΑΠΕ για το ρεύμα είναι η «προίκα» που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός ώστε οι ντόπιοι και ξένοι μονοπωλιακοί όμιλοι να μπουν με διασφαλισμένα κέρδη στην αγορά.
Λύση που να εξασφαλίζει ρεύμα φτηνό για το λαό, με αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, με προσανατολισμό στην εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό του περιβάλλοντος υπάρχει μόνο σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Προϋποθέτει να γίνει ο τομέας της ενέργειας δημόσια – λαϊκή περιουσία. Να αναπτύσσεται με κριτήριο της λαϊκές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Mόνο σε αυτά τα πλαίσια μπορεί να γίνει και ορθολογική αξιοποίηση των ΑΠΕ σε αυστηρά συγκεκριμένες χωροταξικά βιομηχανικές ζώνες.
Το ΚΚΕ καλεί τους κατοίκους, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς της Ευρυτανίας, να αντισταθούν, να βάλουν φραγμό στο ξεπούλημα των ορεινών όγκων και των υδάτινων πόρων. Να ματαιώσουν το επιχειρούμενο περιβαλλοντολογικό έγκλημα για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Να τιμωρήσουν τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν τα συμφέροντά τους. Να διεκδικήσουν:
 Καμία ανεμογεννήτρια-έκτρωμα βουνά της Ευρυτανίας.
 Όχι στην πολιτική ιδιωτικοποίησης της αγοράς ενέργειας - Ενιαίο κρατικό φορέα ενέργειας με κεντρικό ενεργειακό σχεδιασμό.
 Όχι στα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τη συνδιαχείρηση του Αιγαίου - Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας προς όφελος του λαού

Καρπενήσι Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΤΣΙΤΣΑΡΑ 3 – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
τηλ.: 2237023076

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΛΙΩΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

‘Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ΄
                                                                              Γαλάτσι 24/02/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Μηλιωτών Ευρυτανίας ΄Ο Άγιος Αθανάσιος΄ καλεί τα μέλη του , σε ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση την Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα του συλλόγου Αγριτών Λέσβου (Πρωτοπαπαδάκη και Ύδρας 2 - Γαλάτσι). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης προτείνεται να είναι τα ακόλουθα :
1. Συγκρότηση σε σώμα της γενικής συνέλευσης και εκλογή προεδρείου.
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή της απερχόμενης εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Έγκριση απολογισμού δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις δράσεις του συλλόγου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης:
Ø Υδροδότηση του χωριού. Τρόποι δράσης για την επίλυση του προβλήματος.
Ø Τράπεζα αίματος του συλλόγου. Δημιουργία κατάλογου αιμοδοτών και προγραμματισμός ομαδικής αιμοληψίας. Προτείνονται ως ημερομηνίες το 1ο δεκαήμερο Απριλίου και Σεπτεμβρίου.
Ø Δημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου. Προτάσεις για τη λειτουργία της.
Ø Πανηγύρι και γιορτή στο χωριό. Συμπεράσματα από τις εκδηλώσεις.
4. Βράβευση όλων των επιτυχόντων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που η καταγωγή τους είναι από την Μηλιά. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δικαιούχους (επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) , να ενημερώσουν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι Παρασκευή 04/03/2011
5. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής και νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να το γνωστοποιήσουν στα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου , μέχρι Παρασκευή 04/03/2011.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΣ               ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ